Ya Əli, sən cənnətin Zülqərneynisən (səhih hədis)

»»

Ya Əli, sən cənnətin Zülqərneynisən (səhih hədis)

Bu hədis aşağıdakı əhli-sünnə mənbələrində rəvayət edilmişdir:

1. əl-Hakim ən-Nisaburi, "əl-Müstədrək əla əs-Səhiheyn", c.3, s.133 (və ya c.4, s.215):

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا أبو عصمة سهل بن المتوكل البخاري ثنا عفان و سليمان بن حرب قالا : ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل أظنه عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم يا علي إن لك كنزا في الجنة و إنك ذو قرنيها فلا تتبعن النظرة نظرة فإن لك الأولى و ليست لك الآخرة

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه

تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

Hz. Peyğəmbər (s) Hz. Əliyə (ə) buyurub:

Ya Əli, sənin üçün cənnətdə xəzinə vardır və sən onun Zülqərneynisən (yəni, şahısan).

Hakim deyir: Bu hədis səhihdir, lakin onlar (Buxari və Müslim) bunu nəql etməyiblər.

Zəhəbi "Təlxis"də deyir:Səhihdir.

2. Əhməd b. Hənbəl, "əl-Müsnəd", c.1, s.159, №1373:

 

حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال له : يا على ان لك كنزا من الجنة وانك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة

تعليق شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره

تعليق الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح

Şeyx Şueyb əl-Ərnaut deyib: Həsən li-ğeyrihi

Şeyx Əhməd Şakir (c.2, s.354) deyib: Sənədi səhihdir.

3. Ziya əl-Məqdisi, "Əhədis əl-Muxtarə", c.1, s.271, №482:

أخبرنا الحافظ أبو محمد عبدالعزيز بن محمود بن المبارك بن الأخضر ببغداد أن أبا القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي وأبا محمد يحيى بن علي بن محمد بن الطراح أخبراهم قراءة عليهما قالا أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور أنا عبيدالله بن محمد بن حبابة ثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي ثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي إن لك في الجنة كنزا وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة

إسناده حسن

Sənədi həsəndir.

4. Albani, Səhih ət-Tərğib vət-Tərhib, c.2, s.189, №1902:

 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة

رواه أحمد حسن لغيره

Əhməd rəvayət etmişdir, sənədi həsəndir.

5. Hafiz əl-Heysəmi, "Məcməuz-Zəvaid", c.4, s.319 (və ya c.4, s.508):

 

وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"يا علي إن لك في الجنة كنزاً وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى".

رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد: "وليست لك الآخرة". ورجال الطبراني ثقات.

Bəzzar və Təbərani rəvayət etmişdirlər, Təbəraninin raviləri siqədir.

6. İbn Hibban, "əs-Səhih", c.12, s.381, 5570:

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم عبدان قال : حدثنا هدبة بن خالد قال : حدثنا حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : ( يا علي إن لك كنزا وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة )

7. Əbu əl-Fərəc ibn əl-Cəuzi, ət-Təbsirə, c.1, s.130:

حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة ابن أبي الطفيل عن علي عليه السلام أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال يا علي إن لك في الجنة كنزا وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة في هذا الحديث إشكال من أربعة وجوه أحدها من حيث إسناده فربما خيل إلى السامع أنه قد سقط منه رجل لأنه إذا سمع سلمة بن أبي الطفيل عن علي وقد عرف أن أبا الطفيل يروي عن علي يظن ذلك بل هو صحيح

Səhihdir.

Рейтинг

В этом разделе