Əhli-sünnə alimindən vəhy evinə hücum barədə şok etiraf!!!

»»

Əhli-sünnə alimindən vəhy evinə hücum barədə şok etiraf!!!

Əbdül-Əziz bin Bazın tələbələrindən olan Doktor Həsən Fərhan əl-Maliki yazır:

ولكن حزب علي كان أقل عند بيعة عمر منه عند بيعة أبي بكر الصديق نظراً لتفرقهم الأول عن علي بسبب مداهمة بيت فاطمة في أول عهد أبي بكر وإكراه بعض الصحابة الذين كانوا مع علي على بيعة أبي بكر فكانت لهذه الخصومة والمداهمة (وهي ثابتة بأسانيد صحيحة[3]) ذكرى مؤلمة لا يحبون تكرارها.

Əlinin tərəfdarları Ömərin beyəti zamanı Əbu Bəkrin beyəti zamanından daha az idilər. Onların Əlidən ayrilması səbəbi Əbu Bəkrin xilafətinın ilk dövründə Fatimənin evinə qəfl hücüm edilməsi və Əli ilə olan bəzi səhabələrin Əbu Bəkrə beyət etmək istəməmələri idi. Bu düşmənçilikdə və qəfil hücümda [bunlar səhih sənədlərlə sabit olub(3)] çoxlu əziyyət verici xatirələr var idi, hansı ki, onların təkrar olunmasını istəmirdilər.

Mətndə 3 nömrəli haşiyədə müəllif yazır.

[3] كنت أظن المداهمة مكذوبة لا تصح حتى وجدت لها أسانيد قوية منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، لكن ليس كما يبالغ غلاة الشيعة وليس كما ينفي غلاة الحنابلة

Əvvəllər elə zənn edirdim ki, «qəfil hücüm» hadisəsi yalandır, doğru deyil, lakin bu hədis üçün möhkəm sənədlər tapdım. Bunlardan İbn Əbi Şeybənin «əl-Müsənnəf»ində olanı göstərmək olar. Lakin bu məsələ şiələrin ğulatlarının şişirtdiyi kimi və həmçinin, hənbəlilərin ğulatlarının inkar etdiyi kimi deyil.

 

Həsən Fərhan əl-Maliki, Qiraət fi kutub əl-aqaid, «Əbu Bəkrin xilafəti Ömərə vəsiyyət etməsi» fəsli, s.46-47

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Рейтинг

В этом разделе