Həqiqəti tapanlar - 10 - : Seyid Əhməd Şərəfuddin (keçmiş zeydi)

»»

Həqiqəti tapanlar - 10 - : Seyid Əhməd Şərəfuddin (keçmiş zeydi)

Adı: Əhməd Şərəfuddin

Ölkə: Yəmən

Məzhəbi: Zeydi

Əhməd Şərəfuddin

Əhməd Şərəfuddin 1952-ci ildə Yəmənin Şəbam şəhərində doğulmuşdur. Zeydi məzhəbi əsasında tərbiyə almışdır.

İxtisasca vəkil olan Ə.Şərəfuddin Cərraf məntəqəsinin katibi vəzifəsində işləmişdir. Elmə, mütaliəyə və araşdırmağa olan marağı onu şiə kitablarını oxumağa vadar etmiş və nəticədə həqiqəti görərək, şiəliyi qəbul etmişdir.

Ə.Şərəfuddin aşağıdakı müəlliflərin əsərlərindən təsirlənmişdir:

1. Əbdülhüseyn Şərəfuddin

2. Əmini

3. Xoi

4. Xomeyni

5. Sədr

6. Muğniyə

7. Subhani.

313news.net

Рейтинг

В этом разделе