Sələfi (vəhhabi) alimi Dr. Saleh əs-Sədlanın "Səqəleyn" hədisini təhrif etməsi

»»

Sələfi (vəhhabi) alimi Dr. Saleh əs-Sədlanın "Səqəleyn" hədisini təhrif etməsi

Əziz oxucular! Sələfilərin (vəhhabilərin) İslam irsinə vurduqları zərbələr barədə faktları işıqlandırmaqda davam edirik.

Sələfi (vəhhabi) alimi Doktor Saleh ibn Ğanim əs-Sədlan özünün “Buhusu-nədvəti-əsəril-Quran” kitabında "Səqəleyn" hədisini belə nəql etmişdir:

وفي الحديث بإسناد حسن: "‘إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وسنتي". أخرجه أحمد في مسنده ج3/17.

“Həsən sənədlə nəql olunan bir hədisdə deyilir: “Mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyub gedirəm: Allahın kitabı və sünnəm”. Bu hədisi Əhməd “əl-Müsnəd” kitabında nəql etmişdir: 3/17”.

 

Fotoşəkil: Saleh ibn Ğanim əs-Sədlan, “Buhusu-nədvəti-əsəril-Quran”, səh. 146

Biz də burada deyildiyi kimi, "əl-Müsnəd" əsərinin 3-cü cild 17-ci səhifəsinə müraciət edirik ki, görək həqiqətən də "Səqəleyn" hədisi bu cür nəql edilib?

 

Fotoşəkil: Əhməd ibn Hənbəl, "əl-Müsnəd", c.3, səh.17 ("Dar Sadir", Beyrut)

Yuxarıda gördüyünüz rəsmə əsasən "Səqəleyn" hədisi "əl-Müsnəd" kitabında "Allahın kitabı və itrətim, Əhli-beytim" şəklindədir. Bununla belə, "əl-Müsnəd" kitabında "Allahın kitabı və sünnəm" rəvayəti ümumiyyətlə mövcud deyil!

"Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Məhz onlardır yalançılar." (Nəhl, 105). "Məhv olsun yalançılar!" (Zəriyət, 10).

313news.net

Рейтинг

В этом разделе