Sələfi (vəhhabi) alimi İbn əl-Useymin: "Əli özünü xilafətə daha layiq görürdü!"

»»

Sələfi (vəhhabi) alimi İbn əl-Useymin: "Əli özünü xilafətə daha layiq görürdü!"

Sələfi (vəhhabi) alimi İbn əl-Useymin yazır:

لايمكن أن نخطئ الصحابة رضي الله عنهم في بيعة أبي بكر رضي الله عنه ، ونصوب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رأى لأن مارآه علي رضي الله عنه مخالف لظاهر ما جاءت به السنة

Səhabələri Əbu Bəkrə beyət etdiklərinə görə səhv hesab edib, Əli ibn Əbu Talibin fikrini doğru hesab edə bilmərik. Əli ibn Əbu Talibə görə, Peyğəmbərlə olan qohumluğu səbəbilə o, xilafətə Əbu Bəkrdən daha layiq imiş. Lakin onun bu fikri sünnədə gələn şeylərin zahiri ilə ziddiyyət təşkil edir.

 

Muhəmməd ibn Saleh əl-Useymin, “Ət-Təliq əla-səhihi-Müslim”, c.9, s.80; "Məktəbətur-Rüşd" - ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı

Deməli, Üseymin Əli ibn Əbu Talibin özünü xilafətə Əbu Bəkrdən daha layiq hesab etdiyini etiraf edir.

Рейтинг

В этом разделе