Bu gün Ramazan ayının 3-cü günüdür

Bu gün iftar vaxtı 21:00-dadır.

Bu gün mübarək Ramazan ayının 3-cü günüdür. Bu günün duası:

Allahummərzuqni fihiz-zihnə vət-tənbih və ba’idni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih vəc’əl li nəsibən min kuli хəyrin tunzilu fihi, bicudikə ya əcvədəl-əcvədin!
Allahım mənə bu ayda zehn itiliyi və ayıqlıq əta et, məni bu ayda səfehlik və səhvdən uzaqlaşdır, mənə bu ayda nazil etdiyin bütün хeyirlərdən bir pay ver, səхavətliliyinə хatir ey səхavətlilərin ən səхavətlisi!

Sabah isə müqəddəs ayın 4-cü günüdür. İmsak 05:10-dadır.

В этом разделе