Ayətullah Xameneinin Beynəlxalq İslam Oyanışı Konfransında bəyanatı

Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən: Dünya Müsəlmanlarının Böyük Məqamlı Rəhbər Ayətullah Xamenei Tehranda keçirilmiş Beynəlxalq İslam Oyanışı Konfransında öz tarixi bəyanatın vermişdir. Bəyanatın mətni ilə saytımızın ziyarətçilərini tanış edirik:

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

Əssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh

Əlhəmdulillahi rəbbil-aləmin vəssəlatu vəssəlamu əla səyyidina muhəmmədin və alihit-təyyibin və səhbihil muntəcəbin və mən təbiəhum bi ehsanil ila yəvmiddin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

(Qaləllahul-əzizil həkim: bismillahir-rəhmanir-rəhim; ya əyyuhənnəbiyyut-təqillahə vəla tutil kafirinə vəl-munafiqin; innəllahə kanə əlimən həkima; vəttəbi ma yuha iləykə min rəbbikə innəllahə kanə bima təməlunə xəbira; vətəvəkkəl ələllahi və kəfə billahi vəkila)

Ya Peyğəmbər! Allahdan qorx, kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir! Rəbbindən sənə vəhy olunana (Qurana) tabe ol. Allah, şübhəsiz ki, nə etdiklərinizdən xəbərdardır! Allaha təvəkkül et. Allahın (bütün işlərdə sənə) vəkil olması kifayət edər! (Əhzab 1-3)

Əziz iştirakçılara, qonaqlara xoş gəldiniz deyirəm. Bizi bu məclisə toplayan İslami oyanış prosesidir. Yəni məntəqə xalqları arasında böyük təbəddülat yaratmış, inqilablar ərsəyə gətirmiş oyanış və agahlıq gündəmdədir. Bu oyanış məntəqəyə və dünyaya hakim kəsilmiş şeytanların ağlına gəlmirdi. Bu əzəmətli dirçəliş istibdad sədlərini viran qoydu, onun mühafizlərini dizə çökürüb qəzəbə gətirdi.
Şübhə yoxdur ki, böyük ictimai təbəddülatlar daim tarixi, mədəni, mənəvi və təcrübi dayaqlara malik olur. Son 150 ildə Misir, İraq, İran, Hind, digər Asiya və Afrika ölkələrindəki böyük mütəfəkkir və mücahidlərin hüzuru hazırkı oyanış üçün bir zəmin olmuşdur.
Bu ölkələrdə miladi 50, 60-cı onilliklərdəki hadisələrin bir çoxu adətən materialist dünyagörüşü ilə müşayiət olunmuşdur. Təbii olaraq məntəqəyə qərb imperialistləri hakim kəsilmişdir. Burada hazırkı İslam dünyası üçün düşüncələri formalaşdıran ibrətamiz təcrübələr vardır.
İranda böyük İslam İnqilabı hadisəsi, böyük imam Xomeyninin təbirincə qanın şəmşirə qalib gəlməsi ilə tamamlandı. Davamlı, iqtidarlı, cəsarətli İslam Respublikası təşkil olundu. Bugünki islami oyanışda həmin respublikanın təsiri ayrıca bir mövzudur. Dünya tarixində öz yeri olan bu hadisənin araşdırılmasının yeri var.

İslam dünyasında artan xətlə inkişaf edən hadisələrin tarixi kökləri var və düşmənlər onu ötəri bir dalğa kimi dəyərləndirməkdə yanılırlar. Onlar çaşdırıcı və qərəzli araşdırmaları ilə xalqların ümid məşələni söndürmək istəyirlər.

Qardaşyana söhbətimdə üç nöqtə üzərində dayanmaq istəyirəm:

1.Qiyam və inqilabların mahiyyətinə xülasə baxış;
2.Bu yoldakı təhlükələr və böyük zərbələr;
3.Zərbə və təhlükələrin qarşısının alınması üçün təkliflər.

Birinci nöqtə ilə bağlı bunu deyə bilərəm ki, mənim nəzərimcə bu inqilablarda ən əsas ünsür xalqın meydanlarda iştirakıdır. Onlar təkcə qəlb, istək, iman yox mübarizə meydanında cihadla səslərini qaldırdılar. Belə xalq qiyamı ilə bir qrup hərbiçinin qiyamı arsında böyük fərq var.
50 və 60-cı onilliklərdə Afrika və Asiyanın bir çox ölkələrində xüsusi qruplar inqilab yükünü öz çiyninə aldı. Onlardan sonrakı nəsillər yolu dəyişdilər və iqilablar onların özünə qarşı çevrildi. Düşmən növbəti dəfə bu ölkələrə hakim kəsildi. Bu xalq hərəkatından fərqlənir. Bu gün meydanlarda canını sipər edən xalqdır. Onlar öz cihad və fədakarlıqları ilə düşməni səhnədən çıxarırlar.
Bu qiyamlarda şüar yaradan xalqdır. Məqsədləri müəyyənləşdirən, düşməni tanıtdıran, onu təqib edən, gələcəyi müəyyənləşdirən xalq özüdür. Onlar düşmənlə sazişə, inqilab yolunun dəyişməsinə icazə vermirlər.

Xalq hərəkatında inqilabi hadisələrdə təxir ola bilər. Amma mahiyyət dərindir. Bu eynən Allahın buyruğunun bir nümunəsidir: “Məgər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Xoş bir söz (la ilahə illallah, Muhəmmədun rəsulullah) kökü yerdə möhkəm olub budaqları göyə ucalan gözəl bir ağac (xurma ağacı) kimidir.” (İbrahim 24)

Mən cəsur Misir xalqının Təhrir meydanındakı hərəkatını televiziyadan seyr edəndə əmin oldum ki, bu inqilab qalib gələcək. Düzü İranda İslam İnqilabının qələbəsi və İslam Respublikasının təşkilindən sonra yaranan böyük zəlzələ Şərq və Qərbdəki imperialistləri, həm də müsəlman xalqları hərəkətə gətirdi. Biz Misirin hamıdan öncə ayağa qalxacağını gözləyirdik. Mübarizə, fədakarlıq yolu keçmişi, böyük mücahid və mütəfəkkir şəxsiyyətləri bizdə belə bir intizar yaradırdı. Amma Misirdən səs çıxmırdı. Mən qəlbimdə Misir xalqına müraciətlə Əbu Fərasın şeirini zümzümə edirdim. (اَراكَ عَصِيَّ الدَّمعِ شيُمتُك الصبر/اَما لِلهوى نهىٌ عليك و لا امرٌ)

Misir xalqını Təhrir meydanı və başqa şəhərlərdəki meydanlarda görəndə sualıma cavab aldım. Bu xalq qəlb dili ilə mənə cavab verdi. (بَلى اَنَا مُشتاقٌ و عِندِىَ لَوعةٌ/ولكنَّ مِثلى لايُذاعُ لهُ سِرٌّ)
Bu müqəddəs sir, yəni qiyam iradəsi tədricən Misir xalqının zehnində gücləndi, formalaşdı və tarixi bir gündə meydana çıxdı. Tunis, Yəmən, Liviya, Bəhreyn də bu hökmdədir. “Möminlər içərilərində elələri də vardır ki, Allaha etdikləri əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisi (bu yolda) şəhid olmuş, kimisi də (şəhid olmasını) gözləyir. Onlar (verdikləri sözü) əsla dəyişməzlər...” (Əhzab 23)
Bu qəbil inqilablar öncədən qruplar və partiyalar tərəfindən hazırlanmış manifestlər yox, qəlblərin səsi ilə həyata keçir. Onların şüarları kütlələrin istəyidir. Bu hesabla aydın görmək olar ki, məntəqənin hazırkı inqilablarının mahiyyəti nədir. Onların istəyi izzət və şərəfin, kəramətin qaytarılmasıdır. Bütün bunlar uzun bir dövürdə azğın diktatorlar, ABŞ və Qərb imperializmi tərəfindən ayaq altına alınmışdır.
İslam bayrağını qaldırmaq xalqların etiqadından doğan qədim bir istəkdir. Ruhi aramlıq, ədalət, tərəqqi yalnız İslam şəriətinin kölgəsində əldə oluna bilər. Amerika və Qərb imperializmi ilə iki əsrə yaxın çarpışma bu məntəqə xalqlarına böyük zərbə vurmuşdur. Məntəqə xalqlarının kürəyinə xəncər kimi sancılmış saxta sionist dövlət, bu qəsbkar rejimlə mübarizə hələ də Fələstin xalqını tarixi yurduna qaytarmamışdır.

Əlbəttə ki, məntəqədəki inqilabların prinsip və şüarları ABŞ, Qərb və İsrailin xoşuna gəlmir. Onlar hər vasitə ilə inqilabların mahiyyətini inkar etməyə çalışırlar. Amma gerçəklik onlara qalibdir.
İnqilabların mahiyyətində əsas ünsürlərdən biri xalqın iştirakıdır. Xarici qüvvələr hər vasitə ilə çalışdılar ki, bu ölkələrdə öz muzdurlarını hakimiyyətdə saxlasınlar. Yalnız o zaman bu himayədən əl çəkdilər ki, xalq hərəkatlarının yatırılmasına zərrəcə ümid qalmadı. Onların özünü bu inqilablara şərik bilmək haqqı yoxdur. Liviya kimi bir ölkəyə Amerika və NATO-nun müdaxiləsi həqiqəti ört-basdır edə bilməz. NATO Liviyada böyük dağıntılar yaratdı. Onların müdaxiləsi olmasaydı inqilabın qələbəsi azca yubana bilərdi, amma əvəzində bu qədər dağıntı baş verməzdi. Görün nə qədər günahsız qadın və körpə qətlə yetirilib. Uzun illər boyu Qəzzafi ilə əlbir olmuş düşmənlər bu məzlum ölkənin işinə qatışmaq haqqına malik deyil.

Bu inqilabların həqiqi sahibi, gələcək yolu müəyyənləşdirən xalqın öz içindən çıxmış fədakar insanlar, mütəfəkkirlər olacaq, inşaallah.
Zərbələr və təhlükələr barədə nə deyə bilərik? Öncə qeyd edim ki, təhlükə olsa da ondan qorunma yolu da var. Təhlükə xalqları qorxutmamalıdır. Düşmənlər sizdən qorxmalıdır: “İman gətirənlər Allah yolunda, kafir olanlar isə Şeytan yolunda vuruşurlar. O halda Şeytanın dostlarıyla (kafirlərlə) vuruşun! Şübhəsiz ki, Şeytanın hiyləsi zəifdir!” (Nisa 76) Allah-Taala ilkin İslam dövrünün mücahidlərini yada salır: “O kəslər ki, xalq onlara: “Camaat (Əbu Süfyan və tərəfdarları) sizə qarşı (qüvvə) toplamışdır, onlardan qorxun!” - dedikdə, (bu söz) onların imanını daha da artırdı və onlar: “Allah bizə bəs edər. O nə gözəl vəkildir!” – deyə cavab verdilər; Sonra da Allahın neməti və lütfü sayəsində özlərinə heç bir əziyyət toxunmadan geri döndülər və Allahın razılığını qazanmış oldular. Həqiqətən, Allah böyük mərhəmət sahibidir.” (Ali-İmran 173-174)

Heyrətlənib tərəddüd keçirməmək üçün təhlükələri tanımaq zəruridir. Onları tanıdıqdan sonra çarə qılmaq olar. Biz bu qəbil təhlükələrlə İslam İnqilabından sonra üz-üzə gəldik. Onları tanıdıq, təcrübədən keçirdik. Allahın istəyi, imam Xomeyninin rəhbərliyi və xalqın fədakarlığı sayəsində bir çox təhlükələrdən ötüşdük. Əlbəttə ki, fitnəkarlıqlar hələ də davam edir.
Mən bu təhlükələri iki qismə bölürəm. Birincisi kökü öz daxilimizdə olan təhlükələrdir. Bu bizim zəifliyimizdən qaynaqlanır. Düşmən bu sahədə layihələr həyata keçirir. Əvvəla diktator hakimin süqutu ilə belə bir fikir təlqin olunur ki, problem aradan qalxıb. Bununla da xalqı süstləşdirmək istəyirlər. Bu böyük təhlükədir. Bu təhlükə o zaman daha da böyük olur ki, insanlar qənimət payına ümid edirlər.
Uhud savaşında qənimət sorağı müsəlmanları məğlubiyyətə apardı. Mücahidlər Allah tərəfindən qınandılar. Bütün bunları yaddan çıxarmaq olmaz. Başqa bir təhlükə imperialistlərin, Amerika və başqalarının zorundan qorxmaqdır. Fədakar insanlar bu qorxunu qəlblərindən silməlidir. Düşmənin aldadıcı təbəssümü, qərəzli himayələri növbəti bir təhlükədir. İnqilab rəhbərləri diqqətli olmalıdır. Düşmən hansı libasda olursa olsun onu tanımaq, hiyləsini müəyyənləşdirmək lazımdır. Başqa bir təhlükə özünəarxayınlıq, düşməni lazımınca qiymətləndirməməkdir. Şücaət və tədbiri bir-birindən ayırmamalıyıq. Cin və insandan olan şeytanlar qarşısında ilahi vasitələri işə salmaq lazımdır. İnqilabçılar arasında ixtilaf yaratmaq arxa cəbhədə fitnəkarlıq başqa bir təhlükədir.

İkinci qrup təhlükələri məntəqə xalqları müxtəlif hadisələr zamanı təcrübədən keçirib. Bu istiqamətdə ilk təhlükə Amerika və Qərbə bağlı ünsürlərin iş başına gəlməsidir. Qərb çalışır ki, diktatorların süqutundan sonra öz nüfuzunu qorusun və bir muzdurun yerinə başqa birini gətirsin. Belə olsa bütün zəhmətlər hədərə gedər. Onlar bu vəziyyətdə xalqın müqaviməti və agahlığı ilə rastlaşsalar başqa ssenarilərə əl atırlar. Bu ssenari Qərbə münasib hökumət modellərinin təklifidir. Onlar inqilabçılar, xalq, kütləvi informasiya vasitələrinə nüfuzla öz fikirlərini kürsüyə oturda bilərlər. Bu da Qərb istibdadının başqa formada qayıdışı, yeni model istismardır.
Bu taktika da nəticə verməsə hərc-mərcliyə, terrorizmə, vətandaş müharibələrinə rəvac verirlər. Dinlər və millətlər arasında ixtilaf yaradır, qonşu dövlətlərlə münasibətləri gərginləşdirirlər. Embarqolar tətbiq edir, iqtisadi blokadalardan istifadə edirlər. Milli sərvətləri, bank hesablarını dondurur, təbliğat müharibəsi aparırlar. Bütün bunlarda məqsəd xalqın ümidini qırmaq, mübariz insanları süstləşdirməkdir. Xalq süstləşəndə inqilabın məğlubiyyəti asan olur. Nüfuzlu insanların terroru, onların şəxsiyyətinə qarşı müharibə, aparıcı insanların satın alınması düşmənin modern mübarizə üsullarındandır.
İran İslam İnqilabında mübarizlərin əlinə keçmiş casus yuvasından tapılan sənədlər göstərdi ki, bütün bu ssenarilər ABŞ tərəfindən proqramlaşdırılıb. Onların əsas məqsədi istibdad, muzdur hakimiyyəti geri qaytarmaqdır.

Sözümün son hissəsində İran İnqilabından və başqa ölkələrlə bağlı araşdırmalardan əldə olunmuş təcrübələr əsasında bəzi tövsiyələrimi çatdırmaq istəyirəm. Şübhəsiz ki, bütün millət və məmləkətlərin şəraiti eyni deyil. Amma hamı üçün faydalı olacaq müştərək nöqtələr var.
Əvvəla Allaha təvəkkül, Quranın vədələrinə etimad, düşüncə və şücaətə güvənc ilə bütün maneələri aşmaq olar. Əlbəttə ki, sizin gördüyünüz iş olduqca böyük və tale yüklüdür. Demək, böyük məqsəd uğrunda böyük zəhmətlərə qatlaşmaq da lazımdır. Əmirəlmöminin (ə) Nəhcül-Bəlağənin 88-ci xütbəsində bu yöndə tövsiyələri olduqca faydalıdır. (: فانّ اللَّه لم يقصم جبّارى دهر قطّ الّا بعد تمهيل و رخاء و لم يجبر عظم أحد من الامم الّا بعد أزل و بلاء و فى دون ما استقبلتم من عتب و ما استدبرتم من خطب معتبر)

Mühüm bir tövsiyə budur ki, özünüzü daim meydanda görün: “(İşlərini) qurtaran kimi (Allah yolunda) çalış!” (Şərh, 7) Həmişə Allahı hazır bilək: “(Ancaq) Rəbbinə üz tut!” (Şərh, 8) Qələbələrdən başımız gicəllənməsin: “(Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman; İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman; Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, “Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə” kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!” (Nəsr, 1-3) Bu ayələr mömin bir millət üçün əsil arxadır.
Başqa bir tövsiyəm inqilab prinsiplərinin qorunmasıdır. İnqilabın şüarları və üsulları İslam prinsiplərinə əsaslanmalıdır. İstiqlal, azadlıq, ədalət, təslim olmamaq, irqi və milli ayrı-seçkilərə yol verməmək, sionizmin qəti şəkildə rədd edilməsi bugünkü inqilabların sütunudur. Bütün bunlar İslam və Qurandan götürülüb.

Prinsiplərinizi kağız üzərinə yazın. Onları həssaslıqla qoruyun. Gələcək üsul-idarənizin necəliyini düşmən təyin etməsin. İslam prinsiplərini ötəri mənafelərə qurban verməyin. İnqilabların yolunu azması şüarlar və məqsədlərdə çaşqınlıqlardan başlayır. ABŞ və NATO, Britaniya, Fransa, İtaliya kimi cinayətkarlara, uzun zaman sərvətlərinizi aralarında bölənlərə etimad etməyin. Onların məqsədlərinə şübhə ilə yanaşın, təbəssümlərinə inanmayın. Onların təbəssümü və vədləri arxasında fitnəkarlıq və xəyanət gizlənib. Problemlərinizi İslamdan bəhrələnməklə həll edin, düşmənin nüsxələrini rədd edin.
Başqa bir mühüm tövsiyə budur ki, dini, milli ayrı-seçkiliklərdən çəkinin. Xalq arasındakı fərqləri rəsmi tanıyın və onları tənzim edin. İslam məzhəbləri arasında anlaşma qurtuluş yoludur. Məzhəbi təfriqə alovunu qızışdıranlar bəzən özləri də bilmədən şeytana muzdurluq edirlər.
Üsul-idarə məsələsi böyük və prinsipial bir məsələdir. Dövlət quruculuğu çətin bir işdir. Layik, liberal, ifrat nasionalist, solçu marksist cərəyanlara yol verməyin.
Solçu şərq bloku süquta uğradı. Qərb bloku isə müharibələr, fitnəkarlıqlar yolu ilə özünü yaşadır. Zaman onların zərərinə, İslamın xeyrinə işləyir. Son məqsəd İslam vəhdəti, yeni İslam mədəniyyəti, təfəkkür, elm və əxlaq olmalıdır.
Fələstini vəhşi sionizmin cəngindən qurtarmaq böyük hədəfdir. Balkan, Qafqaz, Asiya ölkələri Sovetlər birliyinin əsarətindən qurtuldu. Nə üçün məzlum Fələstin 70 ildən sonra sionizmin zülmündən azad ola bilməsin?

Bugünkü İslam məmləkətlərində gənc nəsil böyük işlər görməyə qadirdir. Onlar ötən nəsillərin iftixarıdır. Ərəb şairləri bunu gözəl nəzmə çəkib. (قالوا: ابوالصَّخر مِن شَيبان قُلتُ لَهُم/كلاّ لَعمَرى ولكن منهُ شيبانٌ‌ وَ كَم اَبٍ قد عَلاَ بِابنٍ ذُرى شَرَفٍ/كما عَلا برسول اللَّه عدنانٌ‌)
Gənc nəslə etimad göstərin, onlarda özünəinam hissini gücləndirin, təcrübələrinizi onların ixtiyarına verin. Burada iki mühüm nöqtə var. İnqilab edib azadlığa çıxmış xalqların əsas istəklərindən biri ölkənin xalq tərəfindən idarə olunmasıdır. Onların istədiyi demokratiya İslam demokratiyasıdır. Burada rəhbərləri xalq seçir və meyar İslam şəriətidir. Bu prisip müxtəlif ölkələrdə şəraitə görə fərqli şəkildə həyata keçə bilər. Amma diqqətli olmaq lazımdır ki, xalqın istəyini liberal qərb demokratiyası ilə səhv salmayaq. İslam demokratiyası dini dəyərlər və prinsiplərdən uzaq deyil. Layik qərb demokratiyasının dini demokratiya ilə heç bir müştərəkliyi yoxdur.

İkinci nöqtə budur ki, islamçılar firqələşməyə, cahilanə təəssübə, ifratçılığa yol verməməlidir. Dini ifratçılıq amansızlıqla yanaşıdır. Bu xüsusiyyətlər inqilabı əsil hədəflərindən uzaqlaşdırır. İfratçılıq həm də xalqı hərəkatdan ayırır və inqilabı məğlubiyyətə məhkum edir.
Sözümü xülasələşdirirəm. İslami oyanış haqqında söhbət qeyri-müəyyən, anlaşılmayan bir mövzuda söhbət deyil. Mövzu real, tarixi keçmişi olan, qiyamlar və inqilablarla yadda qalan bir mövzudur. Bu oyanış ən təhlükəli düşmənləri səhnədən çıxarmışdır. Amma yenə də görüləsi işlər var. Söhbətim boyu qeyd etdiyim ayələr kamil və faydalı göstərişlərdir. Bu həssas və tale yüklü dönəmdə onların əhəmiyyəti böyükdür. Ayələrdə Peyğəmbərə xitab olunsa da Allah hər birimizə müraciət edir. Bu ayələrdə təqva ilk göstərişdir. Sonrakı göstəriş və kafirlər və münafiqlərə boyun əyməmək, ilahi vəhyə istinad etmək, Allaha təvəkkül və etimaddır.

Bir daha bu ayələri yada salaq:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

Vəssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.

В этом разделе