ABŞ-ın başı gizli sənədlərlə bəlada.

WikiLeaks, çox gizli döyüş sənədlərini nəşr edəcəyini eşitdirdi Pentaqon təlaşa düşdü.

Amerikan Müdafiə nazirliyi Pentaqon, media quruluşları və internet saytlarından, WikiLeaks saytının İraq döyüşüylə əlaqədar nümayiş edəcəyi sənədləri nümayiş etməmələrini istədi.

Pentaqon, WikiLeaksın nəşr edəcəyini eşitdirdiyi gizli Amerikan döyüş fayllarının media quruluşları və internet saytlarında iştirak etməməsini tələb edərkən, sənədlərin əksəriyyətinin döyüş  hesabatları olduğu yazılır.

Bu vaxt Pentaqonun WikiLeaksın nümayiş edəcəyini eşitdirdiyi İraq döyüşüylə əlaqədar 400 min sənədin mətbuat quruluşlarına sızmasını önləmək üçün tədbirlər aldığını bildirilir.

New York Times (NYT) qəzeti ilə CNN televiziyas(n)ı dünən ABŞ Müdafiə etmə Naziri Robert Gatesin, Əfqanıstan döyüşünə bağlı gizli sənədlərin Wikileaksda nümayiş olunmasıyla əlaqədar qiymətləndirmə məktubunu nümayiş etmişdi. Gates, sənədlərdə heç bir həssas məlumat olmadığını, ancaq ABŞ-a kömək edən Əfqanlıların həyatını təhlükəyə ata biləcəyini yazmışdı.


 

В этом разделе